فروش سمند LX در یزد مدل 1385

کارکرد : 198,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir