فروش سمند LX در یزد مدل 1385

کارکرد : 198,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 13

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir