فروش سمند LX در یزد مدل 1385

کارکرد : 198,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,650,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com