فروش سمند LX در یزد مدل 1385

کارکرد : 198,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir