فروش سمند LX در یزد مدل 1385

کارکرد : 198,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
29,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1396

اردبیل - 3 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,050,000
منبع آگهی
otex.ir