فروش ساینا EX اتوماتیک در یزد مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 25,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
12,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

مازندران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
39,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir