فروش ساینا EX اتوماتیک در یزد مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 25,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,800 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
111 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir