فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
187,558 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir