فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
221,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir