فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir