فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
208,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 2 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir