فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

همدان - 12 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir