فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com