فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1389

کارکرد : 53,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com