فروش کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) در یزد مدل 1395

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir