فروش کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) در یزد مدل 1395

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
87,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1394

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
72,500,000
منبع آگهی
otex.ir