فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
63,800 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1390

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1387

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
23,400,000
منبع آگهی
otex.ir