فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1389

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
263,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

یزد - 1 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com