فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
37,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
121,540 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
392,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir