فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1387

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir