فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1383

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
392,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
otex.ir