فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
69,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
121,540 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1384

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ورنا، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com