فروش هیوندای ورنا در یزد مدل 1385

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
27,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ورنا، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
27,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

هیوندای، ورنا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com