فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

آذربایجان شرقی - 3 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
389,000 کیلومتر
قیمت
11,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
iranpelak.com