فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
9,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir