فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir