فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
215,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
237,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
257,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
5,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir