فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
164,500 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
367,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir