فروش دنا پلاس در مرکزی مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
63,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1398

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
94,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir