فروش پورشه کاین در مرکزی مدل 2013

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 750,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پورشه، کاین، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پورشه، کاین، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پورشه، کاین، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پورشه، کاین، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پورشه، کاین، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
744,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پورشه، کاین، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پورشه، کاین، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پورشه، کاین، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
915,000,000
منبع آگهی
otex.ir