فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2010

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

ایلام - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

لرستان - 9 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir