فروش هیوندای ix55 در مرکزی مدل 2010

کارکرد : 89,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir