فروش پراید 132SE در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1398

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132SE، 1393

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132SE، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir