فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
6,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
7,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir