فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
10,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir