فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir