فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1380

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
234,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir