فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
31,800 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
23,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
107,250 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir