فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
107,500 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
71,700 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir