فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1390

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1398

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,492 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1395

قم - 3 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir