فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1390

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
770 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
53,200 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
51,800 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
42,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir