فروش نیسان پاترول دو در در کهگیلویه و بویراحمد مدل 1373

نیسان، پاترول دو در، 1373

کهگیلویه و بویراحمد

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1379

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1378

سمنان - 6 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir