فروش نیسان پاترول دو در در کهگیلویه و بویراحمد مدل 1373

نیسان، پاترول دو در، 1373

کهگیلویه و بویراحمد

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
325,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1380

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir