فروش کیا اپتیما در کهگیلویه و بویراحمد مدل 2013

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
392,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
645,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

قم - 3 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
81,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

قم - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir