فروش پراید 131SE در یزد مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,330,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir