فروش پراید 131SE در یزد مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
47,500 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir