فروش پراید 131SE در یزد مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
18,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir