فروش پراید 131SE در یزد مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
41,600 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,600,000
منبع آگهی
otex.ir