فروش پراید 131SE در یزد مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
18,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

کردستان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir