فروش هیوندای سانتافه در قم مدل 2016

کارکرد : 33,000 کیلومتر قیمت : 257,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
306,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
525,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir