فروش هیوندای سانتافه در قم مدل 2016

کارکرد : 33,000 کیلومتر قیمت : 257,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,109 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
545,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir