فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1389

سیتروئن، زانتیا، 1389

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 136,000 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
59,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,200 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
32,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان غربی - 5 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir