فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1389

سیتروئن، زانتیا، 1389

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 136,000 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

همدان - 4 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir