فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1389

سیتروئن، زانتیا، 1389

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 136,000 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com