فروش سمند سورن ELX در سیستان و بلوچستان مدل 1394

سمند، سورن ELX، 1394

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 29,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir