فروش سمند سورن ELX در سیستان و بلوچستان مدل 1394

سمند، سورن ELX، 1394

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 29,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir