فروش پراید صندوق دار در زنجان مدل 1389

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 12,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1381

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir