فروش پراید صندوق دار در زنجان مدل 1389

کارکرد : 127,000 کیلومتر قیمت : 12,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
12,950,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir