فروش هیوندای آوانته در خراسان شمالی مدل 1388

هیوندای، آوانته، 1388

خراسان شمالی

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
106,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
98,500 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1389

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1385

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir