فروش هیوندای آوانته در خراسان شمالی مدل 1388

هیوندای، آوانته، 1388

خراسان شمالی

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1386

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1391

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، آوانته، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1385

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir