فروش هیوندای آوانته در خراسان شمالی مدل 1388

هیوندای، آوانته، 1388

خراسان شمالی

کارکرد : 159,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

آذربایجان غربی - 3 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
23,500 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir