فروش دنا 1.7 لیتر در خراسان شمالی مدل 1395

دنا، 1.7 لیتر، 1395

خراسان شمالی

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 40,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
9,200 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
39,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir