فروش دنا 1.7 لیتر در خراسان شمالی مدل 1395

دنا، 1.7 لیتر، 1395

خراسان شمالی

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 40,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
19,400 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir