فروش دنا 1.7 لیتر در خراسان شمالی مدل 1395

دنا، 1.7 لیتر، 1395

خراسان شمالی

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 40,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
391 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir