فروش سمند سورن ELX در خراسان جنوبی مدل 1393

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان جنوبی

کارکرد : 79,000 کیلومتر قیمت : 31,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
26,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir