فروش سمند سورن ELX در خراسان جنوبی مدل 1393

سمند، سورن ELX، 1393

خراسان جنوبی

کارکرد : 79,000 کیلومتر قیمت : 31,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1345

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
143 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir