فروش کیا سراتو 1600 (مونتاژ ) در خراسان جنوبی مدل 1395

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 74,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
148,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
26,600 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 1600 (مونتاژ )، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir