فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2015

هیوندای، سوناتا، 2015

خراسان جنوبی

کارکرد : 49,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir