فروش سمند سورن ELX در خراسان جنوبی مدل 1395

سمند، سورن ELX، 1395

خراسان جنوبی

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 37,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1392

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، سورن ELX، 1393

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com