فروش سمند سورن ELX در خراسان جنوبی مدل 1395

سمند، سورن ELX، 1395

خراسان جنوبی

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 37,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,885,900
منبع آگهی
Rekab.ir