فروش کیا اپتیما در خراسان جنوبی مدل 2014

کیا، اپتیما، 2014

خراسان جنوبی

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 12 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir