فروش کیا اپتیما در خراسان جنوبی مدل 2014

کیا، اپتیما، 2014

خراسان جنوبی

کارکرد : 78,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
197 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir