فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2008

هیوندای، سوناتا، 2008

خراسان جنوبی

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
247,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
2,700 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir