فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2008

هیوندای، سوناتا، 2008

خراسان جنوبی

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
321,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir