فروش هیوندای سوناتا در خراسان جنوبی مدل 2008

هیوندای، سوناتا، 2008

خراسان جنوبی

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2012

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
1,350,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com