فروش هیوندای سانتافه در خراسان جنوبی مدل 2014

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان جنوبی

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
65,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
513,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
666,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir