فروش کیا اپتیما در چهارمحال و بختیاری مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
17,600 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir