فروش کیا اپتیما در چهارمحال و بختیاری مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir