فروش کیا اپتیما در چهارمحال و بختیاری مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
500 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

قم - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 6 ماه پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
1,550,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir