فروش کیا اپتیما در چهارمحال و بختیاری مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 15,000 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com