فروش پراید 151SE در چهارمحال و بختیاری مدل 1395

پراید، 151SE، 1395

چهارمحال و بختیاری

کارکرد : 8,000 کیلومتر قیمت : 17,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
19,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir