فروش هیوندای سوناتا در بوشهر مدل 2008

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
443,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir