فروش هیوندای سوناتا در بوشهر مدل 2008

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 1994

قم - 5 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir