فروش شورولت کاپریس در بوشهر مدل 1988

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

شورولت، کاپریس، 1988

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

شورولت، کاپریس، 1985

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

شورولت، کاپریس، 1988

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

شورولت، کاپریس، 1988

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

شورولت، کاپریس، 1977

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
260 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

شورولت، کاپریس، 1985

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

شورولت، کاپریس، 1989

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

شورولت، کاپریس، 1977

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
676,767 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir