فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,300 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com