فروش سمند سورن ELX در بوشهر مدل 1396

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

سمند، سورن ELX، 1393

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
32,900 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir