فروش سمند سورن ELX در بوشهر مدل 1396

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1392

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir