فروش نیسان ماکسیما در بوشهر مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
1,330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir