فروش نیسان ماکسیما در بوشهر مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
137,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

سیستان و بلوچستان - 2 سال پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
88,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

کرمانشاه - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir