فروش نیسان ماکسیما در بوشهر مدل 1388

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir