فروش سمند X7 در بوشهر مدل 1386

کارکرد : 123,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
15,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1391

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1381

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir