فروش پراید صندوق دار در بوشهر مدل 1388

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 12,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
475,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
127 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir