فروش لیفان 1.8 620 در بوشهر مدل 1393

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 31,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir