فروش لیفان 1.8 620 در بوشهر مدل 1393

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 31,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir