فروش لیفان 1.8 620 در بوشهر مدل 1393

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 31,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
59,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir