فروش رنو تندر 90 E2 در بوشهر مدل 1395

کارکرد : 96,000 کیلومتر قیمت : 36,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,250 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,251 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
otex.ir