فروش تیبا هاچ بک در یزد مدل 1395

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
7,200 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir