فروش تیبا هاچ بک در یزد مدل 1395

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
32,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
7,200 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1394

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir