فروش هیوندای آزرا در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 116,000 کیلومتر قیمت : 125,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir