فروش کیا اپتیما در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
233,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir