فروش کیا اپتیما در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
222,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir