فروش کیا اپتیما در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com