فروش کیا اپتیما در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir