فروش کیا اپتیما در اردبیل مدل 2010

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 73,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir