فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir