فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
557,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir