فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
1,730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
136,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir