فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

ایلام - 3 هفته پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

کرمانشاه - 1 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir