فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

مرکزی - 8 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
otex.ir