فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2011

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

خراسان رضوی - 4 هفته پیش

کارکرد
2,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir