فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 15,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

قم - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir