فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : 93,000 کیلومتر قیمت : 15,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
29,500 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir