فروش هیوندای جنسیس در آذربایجان شرقی مدل 2012

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir