فروش سمند سورن ELX در آذربایجان شرقی مدل 1396

سمند، سورن ELX، 1396

آذربایجان شرقی

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، سورن ELX، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir