فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 10,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir